Čistič čalúnenia 750ml s pumpičkou

Obj. č.: 24579
Na sklade

4,829 

V košíku 0 ks

Detaily

Návod na použitie: Prípravok pre čistenie látkového čalúnenia a kobercov v automobiloch. Najprv vysajte alebo vykefujte prach a nečistoty. Pred použitím nádobku dobre pretrepte a nastriekajte obsah čističa na zvolené miesto. Suchou hubkou ľahko čistič votrite do látky. Po uschnutí vzniknutý kryštalický zvyšok odstráňte vysávačom alebo kefkou. V prípade potreby postup opakujte. Odporúčame najprv vyskúšať na skrytom mieste. Vlastnosti: vysoká čistiaca schopnosť, rozpúšťa zašlú nečistotu, nezanecháva stopy, jemne parfumované. Podľa Nariadenia ES 648/2004 obsahuje: menej ako 5% aniónových povrchovo aktívnych látok, parfum, DIMETHYLOL GLYCOL, LIMONENE, CITRAL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Skladovateľnosť: pri +5 oC až +25 oC doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Výstražné slovo: pozor Výstražné upozornenie: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
Nahor